Cursuri

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA DESTINATE AGRICULTORILOR

Cerintele dezvoltarii actuale a economiei Romanesti impune un efort deosebit pentru trecerea de la o agricultura de subzistenta la o agricultura cu exploatatii profitabile si performante. Pentru realizarea acestor obiective este necesar ca producatorilor sa li se asigure un flux informational rapid si eficient, precum si o pregatire si formare profesionala in domeniu.

Incepand cu 1 ianuarie 2011 se desfasoara cursul CALIFICAREA PENTRU AGRICULTURA – O SANSA PENTRU VIITOR! , proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investete in oameni!, Axa Prioritara 2 “Corelarea invataturii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul Major de Interventie 2.3 “Acces si participare la FPC”.

Grupul tinta al proiectului este constituit din 1600 persoane: 560 persoane ocupate in cultura cerealelor, plantelor tehnice, legumicultura, pomicultura, viticultura; 520 persoane ocupate in cresterea animalelor; 200 persoane ocupate in activitati mixte; 320 manageri (sefi de ferme, sefi de sectoare, sefi de compartimente, directori, s.a.). Beneficiarii vor fi selectati in urma unor interviuri si chestionare distribuite, pe baza carora se vor identifica: gradul de pregatire profesionala, necesitatile de formare si calificare, aspiratiile proprii, motivatia, flexibilitatea, etc.

Cursul are la baza un studiu care se realizeaza in contextul integrarii agriculturii Romaniei in agricultura UE si a cerintelor si conditiilor specifice regiunilor de dezvoltare si cuprinde cinci etape:

- Studiu privind identificarea calificarilor in ocupatii agricole de perspectiva pentru viitor;

- Selectarea grupului tinta in vederea evaluarii si certificarii competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale in ocupatii actuale si de perspectiva in agricultura;

- Analiza performantelor profesionale ale candidatilor;

- Actualizarea cunostintelor candidatilor in vederea evaluarii pe baza de standarde ocupationale pentru ocupatii agricole actuale si de perspectiva;

- Validarea si certificarea competentelor profesionale dobandite in alte contexte decat cele formale.

Ocupatiile vizate pentru obtinerea de certificate de competenta se refera la: agricultor in culturi vegetale, legumicultor, pomicultor, viticultor, ciupercar, crescator de animale (bovine, porcine, ovine, caprine), crescator de pasari, fermier in productia vegetala, fermier in productie zootehnica, mecanic agricol, manager.

Asteptam inscrierile dvs. la nr. de telefon 0726.758.634, persoana de contact ing. SPITA IOANA

No Tag
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS